Contact

Polplast Polska Sp. z. o.o.
Burmistrza Andrzeja Marka 8
32-400 Myślenice
Phone: +48 12 445 30 00

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000093252  
Kapitał zakładowy w całości wpłacony: 2 650.000 PLN

VATEU/NIP: PL6811796355
Regon: 357739496
BDO:  000025442

Contact Us